Adresimiz ;

Hürriyet Mah. 214 Sk. No: 22 Akhisar/MANİSA

Telefonlar: 0236 413 71 75 - 413 81 35

Mail: yesilakhisar@hotmail.com